Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Īss apraksts

Dvietes paliene

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada  Bebrenes pagasts Dvietes pagasts  Pilskalnes pagasts; Jēkabpils novada Rubenes pagasts.

Platība: 4989 ha

Dibināšanas gads: 2004

Dabas vērtības:

Izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Regulāra un izcili nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī - ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Pavisam teritorijā konstatētas vismaz 28 ES Putnu direktīvas 1. pielikuma un 28 Latvijas īpaši aizsargājamo putnu sugas.

Dabas aizsardzības plāns

lejupielādēt >>> (PDF, 4.22 MB)
lejupielādēt pielikumus >>> (ZIP, 371 MB)
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Robežu shēma: Kaldabruņa – Bebrene, Bebrene – Doļnaja (Ilūkste)

* www.daba.gov.lv