Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka

28. un 29. septembrī Dvietes palienes dabas parkā notika ikgadējā Dvietes LIFE+ projekta organizētā pļavu atjaunošanas talka, kurā piedalījās 32 cilvēki – apkārtējo pagastu iedzīvotāji un zemes īpašnieki, LIFE+ projekta un Dvietes senlejas pagastu apvienības pārstāvji, kā arī citi atbalstītāji, tajā skaitā no Dundagas pagasta un Rīgas.

Pirmajā talkas dienā talcinieki atjaunoja atklātu pļavu ap 0,4 ha platībā pie putnu vērošanas torņa Skuķu ezera dienvidu krastā, izzāģējot tajā ieaugušos jaunos bērzus. Resnākie koki tiks izmantoti malkai, tievākie koki un krūmi - šķeldai.

Savukārt svētdien divās palienes vietās Putnu salas apkārtnē 0,8 ha platībā (attiecīgi 0,3 ha un 0,5 ha) tika zāģēti augstie celmi, kurus ziemā nebija iespējams nozāģēt pietiekami zemu biezā sniega un ledus dēļ, kā arī vāktas un dedzinātas krūmu ciršanas atliekas.

Platības, kurās strādāja talcinieki, ietilpst ganību aplokā, kurā pļavu uzturēšanai ganās 'Konik' zirgi un dzīvei savvaļas apstākļos piemērotu šķirņu liellopi.

Atklātu, pļavu putnu ligzdošanai piemērotu palienes platību atjaunošana un uzturēšana ir viens no galvenajiem Dvietes LIFE+ projekta uzdevumiem. Pavisam projekta laikā plānots atjaunot ap 105 ha zālāju, no kuriem līdz šim jau atjaunoti 74 hektāri. Pļavu atjaunošana turpināsies līdz putnu ligzdošanas sākumam 2014. gada pavasarī.

Ilze Priedniece
30.09.2013.