Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Zālāju atjaunošanas gaita

2013. gada rudens un 2013.-2014. gada ziema ir trešā pļavu atjaunošanas sezona Dvietes LIFE+ projektā, kuras laikā iecerēts pabeigt visas plānotās platības atjaunošanu.

Līdz iepriekšējās sezonas beigām - 2013. gada martam - bija atjaunoti 73,9 ha no kopumā plānotajiem 105 ha. Pagājušā ziema bija stipri nepiemēroti krūmu ciršanai, jo palienes pļavas klāja bieza ledus sega un dziļš sniegs, tādēļ darbi notika mazākā apjomā, nekā bija plānots.

Turpretim šoziem apstākļi līdz šim ir ļoti labvēlīgi – rudenī paliene neapplūda, un pēc tam iestājās ilgstošs kailsals. Pavisam kopš 2013. gada augusta atjaunoti 14,7 ha pļavu, līdz marta beigām plānots izzāģēt krūmus un kokus vēl vismaz 6 ha, tādējādi sasniedzot kopējo atjaunoto platību 95 ha.

10 ha starpība no sākotnēji plānotā radusies galvenokārt plānošanas precizitātes dēļ - iegūstot precīzāku informāciju par palienes pļavu aizaugumu projekta laikā, no atjaunošanai sākotnēji paredzētajām platībām izzīmētas vecupes un sīkas neaizaugušas platības.

Vietās, kur pagājušajā ziemā koki un krūmi tika zāģēti virs sniega, šoruden tika novākti augstie celmi. Šajā sezonā veikta arī atvašu pļaušana agrāk atjaunotajās platībās, vietās, kur ganīšanas ietekme bijusi nepietiekama, lai apturētu krūmu ataugšanu (līdz 2013. gada beigām 22,7 ha platībā).

Lai veicinātu zālāju vienmērīgāku un ātrāku atjaunošanos, kā arī nodrošinātu turpmākas to uzturēšanas, tostarp pļaušanas iespējas, šoziem 60 ha platībā plānota agrāk nozāģēto koku un krūmu celmu un sakņu iznīcināšana, mehāniski frēzējot līdz 15-20 cm dziļumam ar piemērotu tehniku.

Ilze Priedniece

31.01.2014.