Pēdējās izmaiņas: 18.04.2017

Izsludināta tirgus cenas izpēte Dvietes upes atjaunošanas darbiem

Latvijas Dabas fonds veic tirgus cenas izpēti Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas darbiem LIFE+ projekta DVIETE ietvaros. Dvietes dabiskās, līkumainās gultnes atjaunošana 2,3 km garā posmā ir viens no projekta galvenajiem pasākumiem. Upes gultni plānots atjaunot atbilstoši VSIA „Meliorprojekts" izstrādātajam tehniskajam projektam. Sīkāka informācija pretendentiem pieejama šeit.