Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana

Pēc sagatavošanās darbiem gandrīz četru gadu garumā, 2015. gada janvārī tika uzsākts viens no galvenajiem Dvietes LIFE+ projekta darbiem - Dvietes upes vēsturiskās gultnes atjaunošana.

Vispirms tika nojaukti upē un ietekošā grāvī esošie bebru dambji, lai samazinātu augsto ūdens līmeni. 22. janvārī aizsākās Dvietes vecupes padziļināšana, izmantojot nelielu un salīdzinoši vieglu ekskavatoru ar platām kāpurķēdēm. Līdz janvāra beigām bija pabeigta dabisko upes līkumu pārrakšana atjaunošanai plānotā posma augštecē - divos vecupes līkumos taisnotās Dvietes upes labajā krastā, iepretim Putnu salai (ap 900 m garumā).

Februārī darbi turpinājās Dvietes upes kreisajā krastā pie Zariņu salas, kur līdz mēneša beigām tika pabeigta vecupes līkuma pārrakšana visā plānotajā garumā - līdz pat ietekai Skuķu ezerā (apmēram 800 m). Šajā krastā atjaunotā gultne uzreiz tika savienota ar taisnoto, tādējādi ielaižot upes straumi līkumainajā gultnē.

Turpmāk tiks veikta trīs aizbērumu būve taisnotajā upē, lai novirzītu straumi pa atjaunoto, vēsturisko gultni, kā arī brasla ierīkošana, kas nepieciešams zālāju apsaimniekošanas tehnikai.

Atjaunošanas darbus dokumentē Elm Media komanda, video materiāli tiks ietverti projekta filmā.

Dvietes upes atjaunošanas darbus veic SIA „FEAS” un uzrauga SIA „BaltLine Globe”. Darbi notiek atbilstoši VSIA „Meliorprojekts” izstrādātam tehniskajam projektam.

Ilze Priedniece

04.03.2015.

Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana, ©Elm Media, 2015