Pēdējās izmaiņas: 18.04.2017

Noslēgusies pirmā krūmu ciršanas sezona

Līdz ar putnu ligzdošanas sezonas sākumu Dvietes palienes dabas parkā pārtraukti pļavu atjaunošanas darbi. Kopumā no 2011. gada septembra līdz 2012. gada marta beigām atjaunoti 46,3 hektāri zālāju, izcērtot tajos ieaugušos krūmus un kokus. Tādējādi ir pārsniegts pagājušajai ziemai plānotais 30 hektāru apjoms. Dažos zemes īpašumos krūmu ciršanu neļāva pabeigt ūdens līmeņa celšanās Dvietes upē un Skuķu ezerā februārī un martā, darbi tajos turpināsies pēc 1. augusta. Nocirstie koki un krūmi iespēju robežās tika izvākti no palienes un tālāk izmantoti šķeldai un malkai.

Aizauguma novākšana ir ievērojami mainījusi dabas parka ainavu iepretim Putnu salai un Skuķu ezera krastos. Pagājušajā ziemā atjaunotajās un aprīlī applūdušajās pļavu platībās jau šopavasar atpūšas un barojas ceļojošās pīles, gulbji un tārtiņveidīgie putni.

Pavisam projekta laikā plānots atjaunot ap 100 ha zālāju. 2012. gada vasarā tiks uzsākta līgumu slēgšana pļavu atjaunošanai nākamajā sezonā, ietverot gan jaunas platības, gan atvašu kopšanu no krūmiem jau atbrīvotajos zālājos, kur tas būs nepieciešams. Atjaunotās zālāju platības turpmāk tiks uzturētas klajas, ganot tajās liellopus un zirgus.

Ilze Priedniece

20.04.2012.