Last update: 17.05.2019

Projectdoelen

  1. De beschermingsstatus van de kwartelkoning Crex crex in Letland verbeteren.
  2. Het herstellen van de broedgebieden van de kwartelkoning in een verwaarloosd en verlaten deel van de overstromingsvlakte van de Dviete rivier.
  3. Demonstratie en promotie van de inzet van complexe methodes ten behoeve van het herstel van de leefomgeving van de kwartelkoning in een verwaarloosd overstromingsvlakte annex grasland.
  4. Het bevorderen van de deelname aan en de bewustwording van landeigenaren en de locale gemeenschap bij het management van de Dviete overstromingsvlakte, een Natura 2000 gebied voor de soorten van EU belang, in het bijzonder de kwartelkoning.