Last update: 17.05.2019

Korte Beschrijving

Dviete overstromingsvlakte

Beschermingsstatus: Natuurpark; Natura 2000 gebied

Administratieve verdeling: Bebrene, Dviete and Pilskalne deelgemeenten van gemeente Ilukste. Rubene deelgmeene van Jekabpils gemeente.

Gebied: 4989 ha

Jaar van oprichting: 2004

Natuurwaarden:

Uitstekend natuurbeschermingsgebied in een grazige overstromingsvlakte van de Dviete rivier en Ilukste. Het is een van de meest diverse en rijkste gebieden van Letland. Het is een belangrijke rustplaats voor trekkende watervogels in het voorjaar met duizenden ganzen en eenden ieder jaar. Het is ook een belangrijk broedgebied voor de kwartelkoning. Op zijn minst zijn 28 soorten van Annex 1 van de EU Vogelrichtlijn hier waargenomen.

Management plan (In Latvian, PDF, 4.22 MB)
Annexes (ZIP, 371 MB)
Individual Regulations on Protection and Use (In Latvian)

Kaart met gebiedsgrenzen: Kaldabruņa – Bebrene, Bebrene – Doļnaja (Ilūkste)

* www.daba.gov.lv