Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Jaunumi

Torņu cīņas 2019

Gada notikums putnu vērošanā - sacensības “Torņu cīņas” uzskatāmas par Latvijas gada notikumu putnu vērošanā. To laikā pieredzējušās putnu vērotāju komandas (3-4 dalībnieki) kādā no torņiem cenšas novērot pēc iespējas vairāk putnu sugu diennakts laikā. Savukārt Tautas klases komandām ir atvēlētas četras stundas. Ir iespēja piedalīties arī brīvajā klasē, jebkuram interesentam vērojot putnus no jebkura torņa.

Lasīt tālāk ...

Putnu vērošanas ekskursija 2017

Aprīlī visā Latvijā notiek tradicionālās pavasara Putnu dienas. Arī dabas parkā „Dvietes paliene" 9. aprīlī visi interesenti varēja piedalīties putnu vērošanas ekskursijā, kuru vadīja ornitologi Ilze un Jānis Priednieki.

Dabas parka informācijas centrā „Gulbji” Bebrenes pagasta Putnu salā pulcējās vairāk kā 30 lieli un mazi putnu vērotāji no Bebrenes, Kaldabruņas, Zariņiem, Rīgas un Daugavpils.

Lasīt tālāk ...

Putnu vērošanas ekskursija un radošā darbnīca

Esiet laipni aicināti piedalīties putnu vērošanas ekskursijā Dvietes palienes dabas parkā svētdien, 9. aprīlī plkst. 10:00!
Pulcēšanās pie dabas parka informācijas centra Bebrenes pagasta Putnu salas „Gulbjos", jāierodas dabā iešanai un laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos. Ekskursiju vadīs Ilze un Jānis Priednieki. Pēc ekskursijas būs iespēja baudīt pusdienas no lielā katla „Gulbjos" un piedalīties radošajā darbnīcā „Putni dzejā", ko vadīs Raiņa muzeja Tadenavā muzejpedagoģe Lelde Uzkure.

Lasīt tālāk ...

Ūdeņu „asinsrite” šogad atkal dāvina ūdenspasauli Dvietes palienē

Bebrenes un Dvietes pusē atkal galvenais jautājums pēc apsveicināšanās ir palu novērojumi un prognozes. Mutuļojošo ūdeni, kas pārpludina lielos ceļus, aiznes caurtekas, izplūst pļavās un palienes mežos, gaida ik pavasari, bet daudzmaz regulāri ūdens ienāk ik pēc 3-5 gadiem. Šogad esam sagaidījuši savu ūdenspasauli – ūdens klaids visapkārt liecina, ka dažos gados martā - aprīlī esam „salu novads", kur senās mājas būvēja prātīgi – neapplūstošajos pauguros. Palu laiku senie sēļi ierakstījuši kalendāra kā piekto gadalaiku un izmantojuši zvejošanai un kuģošanai.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies LVAF finansētais projekts

Latvijas Dabas fonds no 2016. gada 6. jūnija līdz 2017. gada 31. janvārim īstenoja LVAF finansētu projektu „Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā „Dvietes paliene"". Projekta mērķis bija turpināt novērtēt LIFE+ projektā „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (2010-2015) veikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz griežu populāciju un nodrošināt uzsākto apsaimniekošanas pasākumu ilglaicību.

Lasīt tālāk ...

Vairāk rakstu...

 1. Notikusi Vides klases nodarbība par putniem
 2. Seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 3. Projekts “Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene””
 4. Notikusi Vides klases nodarbība par ķērpjiem
 5. Vides klases nodarbība Eiropas parku dienā “Dabas garša”
 6. Putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2016"
 7. Putnu vērošana 2016
 8. Aicinām uz putnu vērošanas ekskursiju
 9. Dabas parka pavasara vēstneši
 10. 45 zirgi no Dvietes palienes pārvesti uz Horvātiju
 11. Projekta kopsavilkums, publikāciju krājums un dokumentālā filma
 12. Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
 13. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma seminārs
 14. Dvietes LIFE+ projekta noslēguma pasākumi
 15. Atjaunotā Dvietes upe nofilmēta no gaisa
 16. Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē
 17. Torņu cīņas 2015 Dvietes palienē
 18. Svinīgi atklāta atjaunotā Dvietes upe
 19. Atgriezušies ķikuti
 20. Dvietes LIFE+ projekts aicina uz semināru
 21. Svarīga informācija tiem, kuri atbalstam vēlas pieteikt Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus!
 22. Notikusi piektā uzraudzības grupas sanāksme
 23. Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana
 24. Projekta ekspozīcijai pievienota interaktīvā daļa
 25. Griezes monitoringa rezultāti
 26. Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā
 27. Palīdziet ganību dzīvniekiem pārziemot!
 28. Gruntsūdens līmeņi Dvietes palienē 2014. gada vasarā un rudenī
 29. Talkā paveikti plānotie darbi
 30. Aicinām uz ikgadējo talku!
 31. Notikusi Vides klases nodarbība par sēnēm
 32. Izsludināta tirgus cenas izpēte Dvietes upes atjaunošanas darbiem
 33. LIFE+ projekta norises laiks tiks pagarināts
 34. Pabeigts un saskaņots tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 35. Izstāde "Segu stāsts"
 36. Noticis seminārs par zālāju apsaimniekošanu
 37. Uzaicinājums uz semināru
 38. Notikusi nodarbība par dabisko ganīšanu
 39. Vides klases nodarbība par dabisko ganīšanu
 40. „Torņu cīņas 2014” Dvietes palienē
 41. Hidroloģiskie apstākļi 2014. gada pavasarī
 42. Atzīmēta dabas parka desmitgade
 43. Dabas parka desmitgade
 44. Nāc un uzzini!
 45. Celmu frēzēšana
 46. Zālāju noganīšana Dvietes palienē
 47. Zālāju atjaunošanas gaita
 48. Notikusi ceturtā uzraudzības grupas sanāksme
 49. "Gulbjos" atjaunota klēts
 50. Lūgums ziedot siena iegādei
 51. Projekta teritorijā griežu šogad bija vairāk
 52. Sekmīgi noritējusi pļavu atjaunošanas talka
 53. Aicinām uz talku!
 54. Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis
 55. Pabeigts tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai
 56. Eiropas Komisijas pārstāvji apciemo Dvietes projektu
 57. Dalība HYDROPLAN projekta izpētes braucienā
 58. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi
 59. Putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas 2013”
 60. Atskats uz 2013. gada paliem
 61. Dvietes palienē atgriezušās griezes
 62. Palu sanesu savākšanas talka
 63. Aicinājums uz palu sanesu novākšanas talku
 64. Notikusi putnu vērošanas ekskursija
 65. Uzaicinājums uz putnu vērošanas ekskursiju
 66. Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem
 67. Palu sākums Dvietes palienē
 68. Noslēgusies otrā krūmu ciršanas sezona
 69. Griezei piemēroto biotopu modeļa izstrāde
 70. Ganāmpulks vairojas
 71. Notikusi Vides klases nodarbība
 72. Vides klases nodarbība
 73. Projekta pasākumu atspoguļojums LU konferencē
 74. Ziemas plūdi Dvietes palienē
 75. Ganāmpulks ziemā
 76. Izdots Dvietes palienes dabas skaņu albums
 77. Vides klases nodarbība par zivīm
 78. Tikšanās ar poļu kolēģiem no ķikutu LIFE projekta
 79. Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē
 80. Atklāta skatu platforma
 81. Skatu platformas atklāšana un Vides klases nodarbība par sikspārņiem
 82. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķemeru nacionālo parku un Engures ezera dabas parku
 83. LIFE+ projekta HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē
 84. Krūmu ciršanas talka noritējusi veiksmīgi
 85. Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme
 86. Dvietes palienē izlaisti zirgi un liellopi no Nīderlandes
 87. Nokrāsots putnu vērošanas tornis
 88. Fotostāsts žurnālā „Vides Vēstis”
 89. Aicinājums uz talku
 90. "Gulbjos" izlikti pirmie projekta informācijas plakāti
 91. Dvietes projekts radio raidījumos
 92. Tikšanās ar arheologiem
 93. LIFE 20. gadskārtas atzīmēšana Dvietes palienē
 94. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju
 95. "CEMEX Torņu cīņu" rezultāti Dvietes palienē
 96. Apspriede par Dvietes upes atjaunošanas tehnisko projektu
 97. Atskats uz pavasara paliem
 98. Atgriezušās griezes
 99. Putnu vērošanas ekskursija
 100. Aicinām piedalīties putnu vērošanas ekskursijā!