Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Audio

Ziņas par sugām un skaņu ierakstiem

01 Grieze (Crex crex) 01:11 Lejupielādēt Grieze (Crex crex) 1.6 Mb
02 Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 01:02 Lejupielādēt Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 1.4 Mb
03 Ormanītis (Porzana porzana) 01:04 Lejupielādēt Ormanītis (Porzana porzana) 1.5 Mb
04 Mazais ormanītis (Porzana parva) 01:11 Lejupielādēt Mazais ormanītis (Porzana parva) 1.6 Mb
05 Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 01:36 Lejupielādēt Mērkaziņa (Gallinago gallinago) 2.2 Mb
06 Ķikuts (Gallinago media) 03:46 Lejupielādēt Ķikuts (Gallinago media) 5.2 Mb
07 Dzeltenā cielava (Motacilla flava) 00:51 Lejupielādēt Dzeltenā cielava (Motacilla flava) 1.2 Mb
08 Lakstīgala (Luscinia luscinia) 04:20 Lejupielādēt Lakstīgala (Luscinia luscinia) 6.0 Mb
09 Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra) 03:08 Lejupielādēt Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra) 4.3 Mb
10 Kārklu ķauķis (Locustella naevia) 02:03 Lejupielādēt Kārklu ķauķis (Locustella naevia) 2.8 Mb
11 Upes Ķauķis (Locustella fluviatilis) 01:25 Lejupielādēt Upes Ķauķis (Locustella fluviatilis) 2.0 Mb
12 Ceru ķauķis (Acrocephalus schoenobaenus) 01:41 Lejupielādēt Ceru ķauķis (Acrocephalus schoenobaenus) 2.3 Mb
13 Ezera ķauķis (Acrocephalus scirpaceus) 02:25 Lejupielādēt Ezera ķauķis (Acrocephalus scirpaceus) 3.3 Mb
14 Purva ķauķis (Acrocephalus palustris) 05:22 Lejupielādēt Purva ķauķis (Acrocephalus palustris) 7.4 Mb
15 Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum) 08:51 Lejupielādēt Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum) 12.1 Mb
16 Niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus) 02:38 Lejupielādēt Niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus) 3.6 Mb
17 Dārza ķauķis (Sylvia borin) 01:04 Lejupielādēt Dārza ķauķis (Sylvia borin) 1.5 Mb
18 Svītrainais ķauķis (Sylvia nisoria) 01:54 Lejupielādēt Svītrainais ķauķis (Sylvia nisoria) 2.6 Mb
19 Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis) 00:45 Lejupielādēt Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis) 1.0 Mb
20 Vīlītis (Phylloscopus trochilus) 03:16 Lejupielādēt Vīlītis (Phylloscopus trochilus) 4.5 Mb
21 Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca) 01:17 Lejupielādēt Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca) 1.8 Mb
22 Somzīlīte (Remiz pendulinus) 01:03 Lejupielādēt Somzīlīte (Remiz pendulinus) 1.5 Mb
23 Mājas strazds (Sturnus vulgaris) 03:58 Lejupielādēt Mājas strazds (Sturnus vulgaris) 5.5 Mb
24 Dadzītis (Carduelis carduelis) 01:08 Lejupielādēt Dadzītis (Carduelis carduelis) 1.6 Mb
25 Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus) 00:52 Lejupielādēt Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus) 1.2 Mb
26 Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella) 01:41 Lejupielādēt Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella) 2.3 Mb
27 Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 01:23 Lejupielādēt Niedru stērste (Emberiza schoeniclus) 1.9 Mb
28 Smilšu krupis (Epidalea calamita) 01:42 Lejupielādēt Smilšu krupis (Epidalea calamita) 2.4 Mb
29 Dīķa varde (Pelophylax lessonae) 02:02 Lejupielādēt Dīķa varde (Pelophylax lessonae) 2.8 Mb
30 Zaļā varde (Pelophylax esculenta) 02:13 Lejupielādēt Zaļā varde (Pelophylax esculenta) 3.1 Mb

Kopējais ierakstu ilgums 67:13
Skaņu ieraksti © 2009-2012 Edmunds Račinskis
Vāka foto - grieze: Aivars Petriņš
Ziņas par sugām un skaņu ierakstiem
Izdevums kompaktdiskā © 2012 Elm Media/Latvijas Dabas fonds
Atļauts izmantot tikai nekomerciālos nolūkos