Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Ūdeņi

Bebru darbība veicina iztaisnotās upes un grāvju līkumainību, tos pamazām padarot līdzīgākus dabiskām ūdenstecēm. Dviete augšpus Kaldabruņas tilta 27.06.2009. © E. Račinskis

Bebru darbība veicina iztaisnotās upes un grāvju līkumainību, tos pamazām padarot līdzīgākus dabiskām ūdenstecēm. Dviete augšpus Kaldabruņas tilta 27.06.2009.
© E. Račinskis

Dvietes upe starp Pūdānupes un Akmeņupītes ietekām 27.06.2009. © E. Račinskis

Dvietes upe starp Pūdānupes un Akmeņupītes ietekām 27.06.2009.
© E. Račinskis

Dvietes upes krastu dabiskošanās lejpus Pūdānupes ietekas. 27.06.2009. © E. Račinskis

Dvietes upes krastu dabiskošanās lejpus Pūdānupes ietekas. 27.06.2009.
© E. Račinskis

Dvietes upe uz augšu no Bebrenes-Dvietes ceļa tilta 07.07.2007. © E. Račinskis

Dvietes upe uz augšu no Bebrenes-Dvietes ceļa tilta 07.07.2007.
© E. Račinskis

Skats uz Dvieti uz augšu no Bebrenes-Dvietes ceļa tilta palu laikā 17.05.2005. un 08.07.2008. © E. Račinskis

Skats uz Dvieti uz augšu no Bebrenes-Dvietes ceļa tilta palu laikā 17.05.2005. un 08.07.2008.
© E. Račinskis

Dvietes upes taisnotā gultne pretī Putnu salai (posmā, kurā plānota upes gultnes atjaunošana) 19.08.2007. © E. Račinskis

Dvietes upes taisnotā gultne pretī Putnu salai (posmā, kurā plānota upes gultnes atjaunošana) 19.08.2007.
© E. Račinskis

Daļēji aizaugusi Dvietes vecupe 11.10.2007. © E.Račinskis

Daļēji aizaugusi Dvietes vecupe 11.10.2007.
© E.Račinskis

Tilts pār Berezovku (Ilūkstes un Dvietes satekupi) 17.05.2005. © E.Račinskis

Tilts pār Berezovku (Ilūkstes un Dvietes satekupi) 17.05.2005.
© E.Račinskis

Dvietes ezers 07.05.2008. © E.Račinskis

Dvietes ezers 07.05.2008.
© E.Račinskis

Dvietes ezers 21.07.2011. © V. Baroniņa

Dvietes ezers 21.07.2011.
© V. Baroniņa

Skuķu ezers 05.08.2010. © V. Baroniņa

Skuķu ezers 05.08.2010.
© V. Baroniņa

Skuķu ezers 21.07.2011.  © V. Baroniņa

Skuķu ezers 21.07.2011.
© V. Baroniņa

Skats uz Skuķu ezeru no ziemeļu krasta 23.05.2009. © I. Priedniece

Skats uz Skuķu ezeru no ziemeļu krasta 23.05.2009.
© I. Priedniece

Dvietes upe starp Skuķu un Dvietes ezeriem 21.07.2011. © V. Baroniņa

Dvietes upe starp Skuķu un Dvietes ezeriem 21.07.2011.
© V. Baroniņa

Dvietes upe starp Skuķu un Dvietes ezeriem 21.07.2011. © V. Baroniņa

Dvietes upe starp Skuķu un Dvietes ezeriem 21.07.2011.
© V. Baroniņa

Skats uz Skuķu ezeru no putnu vērošanas torņa ezera ziemeļu krastā 28.08.2013. © I. Priedniece

Skats uz Skuķu ezeru no putnu vērošanas torņa ezera ziemeļu krastā 28.08.2013.
© I. Priedniece