Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Pieredzes apmaiņas brauciens uz upju atjaunošanas vietām Nīderlandē 12-16.09.2011

ARK fonda pārstāvis Johans Bekuiss (Johan Bekhuis). Foto: I. Vilka

ARK fonda pārstāvis Johans Bekuiss (Johan Bekhuis).
Foto: I. Vilka

J. Bekuiss iepazīstina ar ARK projekta vietu \'\'Gelderse Poort\'\'. Notiekošo iemūžina Elm Media komanda. Foto: E. Račinskis

J. Bekuiss iepazīstina ar ARK projekta vietu ''Gelderse Poort''. Notiekošo iemūžina Elm Media komanda.
Foto: E. Račinskis

Kuģu satiksme Vālas upē (Waal). Foto: E. Račinskis

Kuģu satiksme Vālas upē (Waal).
Foto: E. Račinskis

Noziedējušas jūrmalas zilpodzes Eryngium maritimum Vālas palienes pļavās. Foto: I. Vilka

Noziedējušas jūrmalas zilpodzes Eryngium maritimum Vālas palienes pļavās.
Foto: I. Vilka

Eiropas vietējā papeļu suga - melnā papele Populus nigra (pieaudzis koks un nesen iesējies mazs kociņš). Foto: I. Vilka, D. Gruberts

Eiropas vietējā papeļu suga - melnā papele Populus nigra (pieaudzis koks un nesen iesējies mazs kociņš).
Foto: I. Vilka, D. Gruberts

Putnu novērošanas slēpnis, kas palu laikā paceļas vairāku metru augstumā līdz ar ūdens līmeni. Foto: E. Račinskis

Putnu novērošanas slēpnis, kas palu laikā paceļas vairāku metru augstumā līdz ar ūdens līmeni.
Foto: E. Račinskis

Lielas dabiskai attīstībai atstātās platības pārņēmusi invazīvā puķu sprigane Impatiens glandulifera. Foto: I.Vilka

Lielas dabiskai attīstībai atstātās platības pārņēmusi invazīvā puķu sprigane Impatiens glandulifera.
Foto: I.Vilka

\'\'Gelderse Poort\'\' pļavās ganās \'Konik\' šķirnes zirgi. Foto: I.Vilka

''Gelderse Poort'' pļavās ganās 'Konik' šķirnes zirgi.
Foto: I.Vilka

Diskusijas par Dvietes upes hidrotehnisko atjaunošanu. No kreisās - Leo Linarts (Leo Linnartz; ARK Nature), Edmunds Račinskis (LDF), Dafne Villema (Daphne Willems; Stroming) un Dāvis Gruberts (Daugavpils Universitāte). Foto: I. Vilka

Diskusijas par Dvietes upes hidrotehnisko atjaunošanu. No kreisās - Leo Linarts (Leo Linnartz; ARK Nature), Edmunds Račinskis (LDF), Dafne Villema (Daphne Willems; Stroming) un Dāvis Gruberts (Daugavpils Universitāte).
Foto: I. Vilka

Nīderlandes un Beļģijas robežupes Māsas (Maas) krastā. Foto: E. Račinskis

Nīderlandes un Beļģijas robežupes Māsas (Maas) krastā.
Foto: E. Račinskis

Ar grants ieguves palīdzību padziļinātā Māsas upes ieleja ar dabiskai attīstībai atstātu palieni. Foto: E. Račinskis

Ar grants ieguves palīdzību padziļinātā Māsas upes ieleja ar dabiskai attīstībai atstātu palieni.
Foto: E. Račinskis

Māsas upes atjaunotā paliene.  Foto: I. Vilka

Māsas upes atjaunotā paliene.
Foto: I. Vilka

Hetija Mertena (Hettie Meertens) no ARK fonda iepazīstina ar \'\'Grensmaas\'\' projektu. Foto: I. Vilka

Hetija Mertena (Hettie Meertens) no ARK fonda iepazīstina ar ''Grensmaas'' projektu.
Foto: I. Vilka

Māsas upei raksturīga grants, oļu un akmeņu gultne, ko palu laikā spēcīgā straume pastāvīgi pārskalo un pārveido. Foto: E. Račinskis

Māsas upei raksturīga grants, oļu un akmeņu gultne, ko palu laikā spēcīgā straume pastāvīgi pārskalo un pārveido.
Foto: E. Račinskis

Projekta grupa pie Māsas upes. Foto: I. Vilka

Projekta grupa pie Māsas upes.
Foto: I. Vilka

Māsas upes ūdeņu sanestie akmeņi. Foto: I. Vilka

Māsas upes ūdeņu sanestie akmeņi.
Foto: I. Vilka

Mākslīgi veidoti šķēršļi ar straujtecēm Māsas upē, kas domāti gruntsūdens līmeņa paaugstināšanai apkārtnē mazūdens laikā. Foto: E. Račinskis

Mākslīgi veidoti šķēršļi ar straujtecēm Māsas upē, kas domāti gruntsūdens līmeņa paaugstināšanai apkārtnē mazūdens laikā.
Foto: E. Račinskis

Kā atgādinājums par kādreiz pie upēm augušajiem kokiem ARK projektu vietās vertikāli uzslieti nogulumos atrasti senu koku stumbri. Foto: I. Vilka

Kā atgādinājums par kādreiz pie upēm augušajiem kokiem ARK projektu vietās vertikāli uzslieti nogulumos atrasti senu koku stumbri.
Foto: I. Vilka

Dabas atjaunošanas projekta vietu no vienas puses norobežo pilsēta, no otras – kukurūzas lauks (priekšplānā). Foto: D. Gruberts

Dabas atjaunošanas projekta vietu no vienas puses norobežo pilsēta, no otras – kukurūzas lauks (priekšplānā).
Foto: D. Gruberts

Vienas no vēl strādājošām vējdzirnavām Nīderlandē. Tajās iekārtots arī restorāns.  Foto: I. Vilka

Vienas no vēl strādājošām vējdzirnavām Nīderlandē. Tajās iekārtots arī restorāns.
Foto: I. Vilka

Deniss Frisens (Denis Frissen) no ARK fonda iepazīstina ar \'\'Kempen-Broek\'\' projekta vietu. Foto: E. Račinskis

Deniss Frisens (Denis Frissen) no ARK fonda iepazīstina ar ''Kempen-Broek'' projekta vietu.
Foto: E. Račinskis

Projekta grupa klausās Denisa Frisena stāstījumu ARK projekta teritorijā \'\'Kempen-Broek\'\'.Foto: E. Račinskis

Projekta grupa klausās Denisa Frisena stāstījumu ARK projekta teritorijā ''Kempen-Broek''.
Foto: E. Račinskis

Projekta grupa \'\'Kempen-Broek\'\' projekta vietā, kur grāvji krustojas divos līmeņos. Foto: E. Račinskis

Projekta grupa ''Kempen-Broek'' projekta vietā, kur grāvji krustojas divos līmeņos.
Foto: E. Račinskis

Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai aizbērts grāvis. Foto: I. Vilka

Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai aizbērts grāvis.
Foto: I. Vilka

Avotains mežs Arsenas (Arcen) apkārtnē. Foto: I. Vilka

Avotains mežs Arsenas (Arcen) apkārtnē.
Foto: I. Vilka

Atjaunots mitrājs Arsenas apkārtnē. Foto: I. Vilka

Atjaunots mitrājs Arsenas apkārtnē.
Foto: I. Vilka

Hanss de Marss (Hans de Mars) no konsultantu firmas \'\'Royal Haskoning\'\' stāsta par mitrāja atjaunošanu Arsenas apkārtnē. Foto: I. Vilka

Hanss de Marss (Hans de Mars) no konsultantu firmas ''Royal Haskoning'' stāsta par mitrāja atjaunošanu Arsenas apkārtnē.
Foto: I. Vilka

Raksturīga Nīderlandes mazā upe. Foto: D. Gruberts

Raksturīga Nīderlandes mazā upe.
Foto: D. Gruberts

Ar Hansu de Marsu un Leo Linartu pie atjaunotā mitrāja Arsenas apkārtnē.Foto: E. Račinskis

Ar Hansu de Marsu un Leo Linartu pie atjaunotā mitrāja Arsenas apkārtnē.
Foto: E. Račinskis

Pie atjaunotā mitrāja Arsenas apkārtnē.Foto: E. Račinskis

Pie atjaunotā mitrāja Arsenas apkārtnē.
Foto: E. Račinskis

Aizmugurē atjaunotais mitrājs, kas kādreiz bijusi upes paliene. Upe vēlāk iztaisnota un padziļināta, taču tagad nav atjaunota tās dabiskajā vietā un veidolā, bet pārcelta sāņus (priekšplānā), lai tās piesārņotais ūdens neieplūstu mitrājā. Foto: I. Vilka

Aizmugurē atjaunotais mitrājs, kas kādreiz bijusi upes paliene. Upe vēlāk iztaisnota un padziļināta, taču tagad nav atjaunota tās dabiskajā vietā un veidolā, bet pārcelta sāņus (priekšplānā), lai tās piesārņotais ūdens neieplūstu mitrājā.
Foto: I. Vilka

Elm Media intervē Hansu de Marsu. Foto: E. Račinskis

Elm Media intervē Hansu de Marsu.
Foto: E. Račinskis

Projekta grupa pie atjaunota Molenbēkas (Molenbeek) upes posma. Foto: E. Račinskis

Projekta grupa pie atjaunota Molenbēkas (Molenbeek) upes posma.
Foto: E. Račinskis

Atjaunota, ar lakstaugiem un krūmiem aizaugusi Molenbēkas upe. Foto: I. Vilka

Atjaunota, ar lakstaugiem un krūmiem aizaugusi Molenbēkas upe.
Foto: I. Vilka

Hanss de Marss stāsta par mazo upju atjaunošanu.  Foto: I.Vilka

Hanss de Marss stāsta par mazo upju atjaunošanu.
Foto: I.Vilka

Projekta grupa pie atjaunota Molenbēkas upes posma. Foto: E. Račinskis

Projekta grupa pie atjaunota Molenbēkas upes posma.
Foto: E. Račinskis

Nīderlandes ceļiem ļoti raksturīgas skaistas alejas. Šajā pat ieraugāms koks ar dobumu. Foto: I. Vilka

Nīderlandes ceļiem ļoti raksturīgas skaistas alejas. Šajā pat ieraugāms koks ar dobumu.
Foto: I. Vilka

Elm Media intervē Benitu Štrausu.  Foto: E. Račinskis

Elm Media intervē Benitu Štrausu.
Foto: E. Račinskis