Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Zālāju atjaunošana

Zirgi ganās 2011. gada rudenī atklātajā ganību aploka paplašinājumā. © E. Račinskis

Zirgi ganās 2011. gada rudenī atklātajā ganību aploka paplašinājumā.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR piekrastē. © E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR piekrastē.
© E. Račinskis

2011. gada rudens talkas laikā no krūmiem atbrīvotais grāvis (taisnots strauts). © E. Račinskis

2011. gada rudens talkas laikā no krūmiem atbrīvotais grāvis (taisnots strauts).
© E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja.© E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja.
© E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja. © E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja.
© E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja; aizmugurē – nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai. © E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja; aizmugurē – nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR krastā; labajā pusē atstāts resnāks melnalksnis. © E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR krastā; labajā pusē atstāts resnāks melnalksnis.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR krastā. © E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR krastā.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi un atstātie koki (iezīmēti) Skuķu ezera rietumu krastā. © E. Račinskis

Nocirstie krūmi un atstātie koki (iezīmēti) Skuķu ezera rietumu krastā.
© E. Račinskis

Skats uz Dvietes palienes pļavām Skuķu ezera ziemeļu krastā pēc krūmu nociršanas. © E. Račinskis

Skats uz Dvietes palienes pļavām Skuķu ezera ziemeļu krastā pēc krūmu nociršanas.
© E. Račinskis

Šķeldošanai sakrauti krūmi Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Šķeldošanai sakrauti krūmi Skuķu ezera ziemeļu krastā.
© E. Račinskis

Šķeldošanai sakrauti krūmi Skuķu ezera ziemeļu krastā.  © E. Račinskis

Šķeldošanai sakrauti krūmi Skuķu ezera ziemeļu krastā.
© E. Račinskis

Liellopi ganās no krūmiem atbrīvotajā Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Liellopi ganās no krūmiem atbrīvotajā Skuķu ezera ziemeļu krastā.
© E. Račinskis

No krūmu aizsega atbrīvots skats pāri Skuķu ezeram uz putnu novērošanas torni no ezera ziemeļu krasta. © E. Račinskis

No krūmu aizsega atbrīvots skats pāri Skuķu ezeram uz putnu novērošanas torni no ezera ziemeļu krasta.
© E. Račinskis

No krūmiem atbrīvoti Dvietes palienes zālāji pie Putnu salas. © E. Račinskis

No krūmiem atbrīvoti Dvietes palienes zālāji pie Putnu salas.
© E. Račinskis

Nocirsto krūmu izvākšana no palienes.© E. Račinskis

Nocirsto krūmu izvākšana no palienes.
© E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava Skuķu ezera DR krastā. © E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava Skuķu ezera DR krastā.
© E. Račinskis

Krūmu ciršanas vieta 2011. gada rudenī atklātajā ganību aplokā.© E. Račinskis

Krūmu ciršanas vieta 2011. gada rudenī atklātajā ganību aplokā.
© E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava Skuķu ezera DR krastā. © E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava Skuķu ezera DR krastā.
© E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava pie Putnu salas, blakus Dvietes dabiskajai gultnei, ko projektā paredzēts atjaunot. © E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava pie Putnu salas, blakus Dvietes dabiskajai gultnei, ko projektā paredzēts atjaunot.
© E. Račinskis

2011. gada rudens talkas laikā izkoptie strauta krasti ar šķeldošanai paredzētu krūmu kaudzi fonā. © E. Račinskis

2011. gada rudens talkas laikā izkoptie strauta krasti ar šķeldošanai paredzētu krūmu kaudzi fonā.
© E. Račinskis

Zirgs Dvietes palienes jaunajās, 2011. gadā ierīkotajās ganībās. © E. Račinskis

Zirgs Dvietes palienes jaunajās, 2011. gadā ierīkotajās ganībās.
© E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā.
© E. Račinskis

Skats uz atjaunotajiem Skuķu ezera ziemeļu piekrastes zālājiem ar saglabātu ainavisku vītolu. © E. Račinskis

Skats uz atjaunotajiem Skuķu ezera ziemeļu piekrastes zālājiem ar saglabātu ainavisku vītolu.
© E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā.
© E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā.
© E. Račinskis

No krūmiem atbrīvotā Skuķu ezera ziemeļu piekraste. © E. Račinskis

No krūmiem atbrīvotā Skuķu ezera ziemeļu piekraste.
© E. Račinskis

Skats no putnu novērošanas torņa uz Skuķu ezeru 23.05.2011. (ar krūmiem aizauguši ezera krasti), 08.12.2011. (lielākie krūmi ezera krastā nocirsti) un 21.12.2011. (nocirsti visi krūmi no torņa līdz ezeram). © I.Vilka, E. Račinskis

Skats no putnu novērošanas torņa uz Skuķu ezeru 23.05.2011. (ar krūmiem aizauguši ezera krasti), 08.12.2011. (lielākie krūmi ezera krastā nocirsti) un 21.12.2011. (nocirsti visi krūmi no torņa līdz ezeram).
© I.Vilka, E. Račinskis