Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Tikšanās ar EREMITA MEADOWS projekta komandu

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.
Foto: Benita Štrausa

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.
Foto: Benita Štrausa

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.
Foto: Benita Štrausa

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.
Foto: Benita Štrausa

Jaunā mežā daļēji ieauguši veci ozoli netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Edmunds Račinskis

Jaunā mežā daļēji ieauguši veci ozoli netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.
Foto: Edmunds Račinskis

Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.Foto: Edmunds Račinskis

Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.
Foto: Edmunds Račinskis

Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.Foto: Edmunds Račinskis

Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.
Foto: Edmunds Račinskis

Tikšanās dalībnieki pie veca ozola ar bišu auli.Foto: Edmunds Račinskis

Tikšanās dalībnieki pie veca ozola ar bišu auli.
Foto: Edmunds Račinskis

Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.Foto: Edmunds Račinskis

Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.
Foto: Edmunds Račinskis