Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju 28.05.2012-01.06.2012

Brauciena dalībnieki Bebžas nacionālā parka administrācijas ēkā klausās stāstījumu par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanu. © I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Bebžas nacionālā parka administrācijas ēkā klausās stāstījumu par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanu.
© I. Priedniece

Andžejs Grigoruks (Andrzej Grygoruk) stāsta par Bebžas nacionālā parka apsaimniekošanu. © I. Priedniece

Andžejs Grigoruks (Andrzej Grygoruk) stāsta par Bebžas nacionālā parka apsaimniekošanu.
© I. Priedniece

Bebžas hidroloģiskās atjaunošanas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs (Artur Wiatr) stāsta par projektā plānotajiem pasākumiem. © I. Priedniece

Bebžas hidroloģiskās atjaunošanas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs (Artur Wiatr) stāsta par projektā plānotajiem pasākumiem.
© I. Priedniece

Uršula Bjereznoja (Urszula Biereznoj) iepazīstina ar projektu LIFE09 NAT/PL/000263 „Pļavu un zemo purvu putnu aizsardzība piecos nacionālajos parkos – biotopu atjaunošana un invazīvo sugu ietekmes mazināšana”. © D. Brakmane

Uršula Bjereznoja (Urszula Biereznoj) iepazīstina ar projektu LIFE09 NAT/PL/000263 „Pļavu un zemo purvu putnu aizsardzība piecos nacionālajos parkos – biotopu atjaunošana un invazīvo sugu ietekmes mazināšana”.
© D. Brakmane

Bebžas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs stāsta par projektā plānotajiem pasākumiem. © I. Priedniece

Bebžas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs stāsta par projektā plānotajiem pasākumiem.
© I. Priedniece

Bebžas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs iepazīstina ar projekta teritoriju. © I. Priedniece

Bebžas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs iepazīstina ar projekta teritoriju.
© I. Priedniece

Meliorācijas kanāls blakus dabiskās upes atjaunošanas vietai Bebžas LIFE+ projekta teritorijā.© E. Račinskis

Meliorācijas kanāls blakus dabiskās upes atjaunošanas vietai Bebžas LIFE+ projekta teritorijā.
© E. Račinskis

Elkas upes vecā, dabiskā gultne, kuras atjaunošana plānota Bebžas LIFE+ projekta ietvaros. © E. Račinskis

Elkas upes vecā, dabiskā gultne, kuras atjaunošana plānota Bebžas LIFE+ projekta ietvaros.
© E. Račinskis

Brauciena dalībnieki Bebžas palienes pļavās Elkas upes atjaunošanas vietā. © E. Račinskis

Brauciena dalībnieki Bebžas palienes pļavās Elkas upes atjaunošanas vietā.
© E. Račinskis

Edmunds Račinskis un Artūrs Vjatrs pie izžuvušās Elkas upes gultnes. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis un Artūrs Vjatrs pie izžuvušās Elkas upes gultnes.
© I. Priedniece

Izžuvusī Elkas upe, kuras atjaunošana tiks plānota Bebžas LIFE+ projekta ietvaros. © E. Račinskis

Izžuvusī Elkas upe, kuras atjaunošana tiks plānota Bebžas LIFE+ projekta ietvaros.
© E. Račinskis

Brauciena dalībnieki Bebžas palienes pļavās. © I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Bebžas palienes pļavās.
© I. Priedniece

Vožnavejskas (Woźnawiejski) kanāls Bebžas palienē, kura ūdeņi tiks novadīti atpakaļ Jegžņas upē. © E. Račinskis

Vožnavejskas (Woźnawiejski) kanāls Bebžas palienē, kura ūdeņi tiks novadīti atpakaļ Jegžņas upē.
© E. Račinskis

Artūrs Vjatrs (Artur Wiatr) un Edmunds Račinskis pie Vožnavejskas kanāla vietā, kur Bebžas LIFE+ projekta ietvaros tiks ierīkots viens no vairākiem dambjiem. © I. Priedniece

Artūrs Vjatrs (Artur Wiatr) un Edmunds Račinskis pie Vožnavejskas kanāla vietā, kur Bebžas LIFE+ projekta ietvaros tiks ierīkots viens no vairākiem dambjiem.
© I. Priedniece

Anna Suhovoļeca (Anna Suchowolec; PTOP) iepazīstina ar atjaunotajām pļavām Narevas palienē. © I. Priedniece

Anna Suhovoļeca (Anna Suchowolec; PTOP) iepazīstina ar atjaunotajām pļavām Narevas palienē.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Narevas palienē, kur pļavas atjaunotas, izceļot krūmus ar saknēm. Trešā no kreisās – PTOP pārstāve Gabriela Kulakovska (Gabriela Kułakowska). © I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Narevas palienē, kur pļavas atjaunotas, izceļot krūmus ar saknēm. Trešā no kreisās – PTOP pārstāve Gabriela Kulakovska (Gabriela Kułakowska).
© I. Priedniece

Narevas palienes pļavas. © I. Priedniece

Narevas palienes pļavas.
© I. Priedniece

Narevas palienes pļavas. © I. Priedniece

Narevas palienes pļavas.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Narevas palienes pļavās. © I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Narevas palienes pļavās.
© I. Priedniece

Ģimenes siera ražotnes īpašnieks Janušs Sakovičs (Janusz Sakowicz). © D. Brakmane

Ģimenes siera ražotnes īpašnieks Janušs Sakovičs (Janusz Sakowicz).
© D. Brakmane

Polijas sarkanās govis. © D.Brakmane

Polijas sarkanās govis.
© D.Brakmane

Atjaunota Narevas upes sānteka, kurā mazūdens laikā straume izzūd, jo vairumu ūdens novada galvenā, padziļinātā upes gultne. © I. Priedniece

Atjaunota Narevas upes sānteka, kurā mazūdens laikā straume izzūd, jo vairumu ūdens novada galvenā, padziļinātā upes gultne.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki putnu vērošanas tornī Narevas palienē. © E. Račinskis

Brauciena dalībnieki putnu vērošanas tornī Narevas palienē.
© E. Račinskis

Viendabīgas niedru audzes Narevas palienē, kur nepieciešama niedru pļaušana. © I. Priedniece

Viendabīgas niedru audzes Narevas palienē, kur nepieciešama niedru pļaušana.
© I. Priedniece

Karte ar atjaunotajām Narevas pietekām un sāntekām. © I. Priedniece

Karte ar atjaunotajām Narevas pietekām un sāntekām.
© I. Priedniece

Brasls un tiltiņš Narevas sāntekas šķērsošanai. © I. Priedniece

Brasls un tiltiņš Narevas sāntekas šķērsošanai.
© I. Priedniece

Slūžas ūdens līmeņa regulēšanai kanalizētajā Narevas upē. © I. Priedniece

Slūžas ūdens līmeņa regulēšanai kanalizētajā Narevas upē.
© I. Priedniece

Kanalizētā Narevas upe lejpus slūžām.© E. Račinskis

Kanalizētā Narevas upe lejpus slūžām.
© E. Račinskis

Meliorācijas kanāls Narevas nacionālajā parkā, uz kura plānots ierīkot dambi palienes ūdens režīma uzlabošanai. © I. Priedniece

Meliorācijas kanāls Narevas nacionālajā parkā, uz kura plānots ierīkot dambi palienes ūdens režīma uzlabošanai.
© I. Priedniece

Mākslīgi veidota pārgāzne kanalizētajā Narevas upē – slieksnis ūdens līmeņa paaugstināšanai un novirzīšanai palienes sāntekās. © I. Priedniece

Mākslīgi veidota pārgāzne kanalizētajā Narevas upē – slieksnis ūdens līmeņa paaugstināšanai un novirzīšanai palienes sāntekās.
© I. Priedniece

Pārgāzne kanalizētajā Narevas upē. © I. Priedniece

Pārgāzne kanalizētajā Narevas upē.
© I. Priedniece

Pārgāzne veidota no metāla konstrukcijām un akmeņiem. © I. Priedniece

Pārgāzne veidota no metāla konstrukcijām un akmeņiem.
© I. Priedniece

Anna Suhovoļeca rāda projekta pasākumu vietas kartē. © I. Priedniece

Anna Suhovoļeca rāda projekta pasākumu vietas kartē.
© I. Priedniece

Taka Narevas nacionālajā parkā - dabiskā, taču niedrēm aizaugušā Narevas palienē. © I. Priedniece

Taka Narevas nacionālajā parkā - dabiskā, taču niedrēm aizaugušā Narevas palienē.
© I. Priedniece

Prāmis apmeklētāju pārcelšanai uz taku Narevas palienē.  © E. Račinskis

Prāmis apmeklētāju pārcelšanai uz taku Narevas palienē.
© E. Račinskis

Prāmis apmeklētāju pārcelšanai uz taku Narevas palienē. © E. Račinskis

Prāmis apmeklētāju pārcelšanai uz taku Narevas palienē.
© E. Račinskis

No siena gatavotas kurināmās briketes. © D. Brakmane

No siena gatavotas kurināmās briketes.
© D. Brakmane

Taka Bebžas nacionālā parka dienvidu galā, lielākajā zemo purvu masīvā Bebžas lejtecē. © I. Priedniece

Taka Bebžas nacionālā parka dienvidu galā, lielākajā zemo purvu masīvā Bebžas lejtecē.
© I. Priedniece

Dzegužpirkstīte zemajā purvā. © D. Brakmane

Dzegužpirkstīte zemajā purvā.
© D. Brakmane

Zemais purvs Bebžas nacionālā parka dienvidu galā. © I. Priedniece

Zemais purvs Bebžas nacionālā parka dienvidu galā.
© I. Priedniece

Zemais purvs Bebžas nacionālā parka dienvidu galā.  © I. Priedniece

Zemais purvs Bebžas nacionālā parka dienvidu galā.
© I. Priedniece

Bebžas zāļu purvā sadzirdēts dziedošs grīšļu ķauķis. © Z. Brača

Bebžas zāļu purvā sadzirdēts dziedošs grīšļu ķauķis.
© Z. Brača

Brauciena dalībnieks Arnolds Savickis. ©I. Priedniece

Brauciena dalībnieks Arnolds Savickis.
©I. Priedniece

Brauciena dalībnieces Ārija Gruberte un Benita Štrausa. © I. Priedniece

Brauciena dalībnieces Ārija Gruberte un Benita Štrausa.
© I. Priedniece

Lelde Goba (Elm Media) filmē notiekošo. © Z. Brača

Lelde Goba (Elm Media) filmē notiekošo.
© Z. Brača

Dabisks Bebžas upes posms pie Burzinas ciema. © I. Priedniece

Dabisks Bebžas upes posms pie Burzinas ciema.
© I. Priedniece

Govis Bebžas krastos pie Burzinas ciema. © Z. Brača

Govis Bebžas krastos pie Burzinas ciema.
© Z. Brača

Melnais zīriņš. © I. Priedniece

Melnais zīriņš.
© I. Priedniece

Skats uz Bebžas ieleju pie Burzinas ciema. © I. Priedniece

Skats uz Bebžas ieleju pie Burzinas ciema.
© I. Priedniece

Bebžas mitrajām pļavām raksturīgas purva skalbes. © I. Priedniece

Bebžas mitrajām pļavām raksturīgas purva skalbes.
© I. Priedniece

Taka Bebžas nacionālā parka D daļā (BiałyGrąd). © I. Priedniece

Taka Bebžas nacionālā parka D daļā (BiałyGrąd).
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa Bebžas nacionālā parka D daļā. © I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa Bebžas nacionālā parka D daļā.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa Bebžas nacionālā parka D daļā.  © I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa Bebžas nacionālā parka D daļā.
© I. Priedniece

Elm Media intervē Benitu Štrausu. © E. Račinskis

Elm Media intervē Benitu Štrausu.
© E. Račinskis

Melno un baltspārnu zīriņu ligzdošanas vieta Bebžas nacionālā parka D daļā. © I. Priedniece

Melno un baltspārnu zīriņu ligzdošanas vieta Bebžas nacionālā parka D daļā.
© I. Priedniece