Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Otrā krūmu ciršanas sezona

Skats no Zariņu salas puses uz D pāri Dvietes vecupei – putnu torņa virzienā 09.08.2012. un 21.03.2013. © E. Račinskis

Skats no Zariņu salas puses uz D pāri Dvietes vecupei – putnu torņa virzienā 09.08.2012. un 21.03.2013.
© E. Račinskis

Skats no Zariņu salas puses uz DR pāri Dvietes vecupei – Putnu salas virzienā 09.08.2012. un 21.03.2013. © E. Račinskis

Skats no Zariņu salas puses uz DR pāri Dvietes vecupei – Putnu salas virzienā 09.08.2012. un 21.03.2013.
© E. Račinskis

Skats no Zariņu salas puses uz R pāri Dvietes vecupei 09.08.2012. un 21.03.2013. © E. Račinskis

Skats no Zariņu salas puses uz R pāri Dvietes vecupei 09.08.2012. un 21.03.2013.
© E. Račinskis

Skats no Zariņu salas puses uz A gar Dvietes vecupi un Skuķu ezera Z krastu 24.05.2011. un 21.03.2013.© E. Račinskis

Skats no Zariņu salas puses uz A gar Dvietes vecupi un Skuķu ezera Z krastu 24.05.2011. un 21.03.2013.
© E. Račinskis

Pēdējais krūmu puduris palienē pie Putnu salas 09.02.2012. un 03.04.2013.© E. Račinskis

Pēdējais krūmu puduris palienē pie Putnu salas 09.02.2012. un 03.04.2013.
© E. Račinskis

Jaunu ozolu grupa Dvietes kreisajā krastā netālu no ietekas Skuķu ezerā 08.03.2012. un 22.03.2013. © E. Račinskis

Jaunu ozolu grupa Dvietes kreisajā krastā netālu no ietekas Skuķu ezerā 08.03.2012. un 22.03.2013.
© E. Račinskis

Jaunu ozolu grupa Dvietes kreisajā krastā netālu no ietekas Skuķu ezerā 08.03.2012. un 22.03.2013. © E. Račinskis

Jaunu ozolu grupa Dvietes kreisajā krastā netālu no ietekas Skuķu ezerā 08.03.2012. un 22.03.2013.
© E. Račinskis

Skats pāri Dvietei uz Viesītes palienes pusi 08.03.2012. un 21.03.2013.© E. Račinskis

Skats pāri Dvietei uz Viesītes palienes pusi 08.03.2012. un 21.03.2013.
© E. Račinskis

Skats pāri Dvietei uz Zariņu salas pusi 08.03.2012. un 21.03.2013. © E. Račinskis

Skats pāri Dvietei uz Zariņu salas pusi 08.03.2012. un 21.03.2013.
© E. Račinskis