Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem

SIA PAIC komanda: Uldis Bethers, Juris Seņņikovs, Pēteris Bethers un Guntis Zaķis. © I. Priedniece

SIA PAIC komanda: Uldis Bethers, Juris Seņņikovs, Pēteris Bethers un Guntis Zaķis.
© I. Priedniece

Uldis Bethers un Juris Seņņikovs (SIA PAIC). © I. Priedniece

Uldis Bethers un Juris Seņņikovs (SIA PAIC).
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki.
© I. Priedniece

LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis (LDF) iepazīstina ar projekta iecerēm. © I. Priedniece

LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis (LDF) iepazīstina ar projekta iecerēm.
© I. Priedniece

ZMNĪ pārstāvis Edgars Griķītis. © I. Priedniece

ZMNĪ pārstāvis Edgars Griķītis.
© I. Priedniece

Uldis Bethers (SIA PAIC) prezentē modelēšanas rezultātus. © I. Priedniece

Uldis Bethers (SIA PAIC) prezentē modelēšanas rezultātus.
© I. Priedniece

Staņislavs Šķesters (ZMNĪ), Juris Kalniņš un Zigurds Zēns (VSIA Meliorprojekts).© I. Priedniece

Staņislavs Šķesters (ZMNĪ), Juris Kalniņš un Zigurds Zēns (VSIA Meliorprojekts).
© I. Priedniece