Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Zālāju atjaunošanas gaita

Skats uz Skuķu ezeru no putnu vērošanas torņa ezera ziemeļu krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

Skats uz Skuķu ezeru no putnu vērošanas torņa ezera ziemeļu krastā 29.11.2013.
© I. Priedniece

Ganību dzīvnieku zemu nograuztas krūmu atvases Dvietes kreisajā krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

Ganību dzīvnieku zemu nograuztas krūmu atvases Dvietes kreisajā krastā 29.11.2013.
© I. Priedniece

Atjaunoti un noganīti zālāji Skuķu ezera ziemeļu krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

Atjaunoti un noganīti zālāji Skuķu ezera ziemeļu krastā 29.11.2013.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis apspriežas ar zālāju atjaunošanas veicējiem 29.11.2013. © I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis apspriežas ar zālāju atjaunošanas veicējiem 29.11.2013.
© I. Priedniece

Nocirstie krūmi Dvietes kreisajā krastā 29.11.2013. © I. Priedniece

Nocirstie krūmi Dvietes kreisajā krastā 29.11.2013.
© I. Priedniece

Nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai 29.11.2013. © I. Priedniece

Nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai 29.11.2013.
© I. Priedniece

Nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai 29.11.2013.© I. Priedniece

Nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai 29.11.2013.
© I. Priedniece

No 2012./2013. gada ziemas palikušie augstie celmi, kas tika izzāģēti šajā sezonā. 29.11.2013. © I. Priedniece

No 2012./2013. gada ziemas palikušie augstie celmi, kas tika izzāģēti šajā sezonā. 29.11.2013.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis apspriežas ar zālāju atjaunošanas veicējiem 29.11.2013. © I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis apspriežas ar zālāju atjaunošanas veicējiem 29.11.2013.
© I. Priedniece

2013. gada rudenī atjaunots zālājs. Skats no palienes uz Zariņu salu 29.11.2013.© I. Priedniece

2013. gada rudenī atjaunots zālājs. Skats no palienes uz Zariņu salu 29.11.2013.
© I. Priedniece

Zirgi barojas ar krūmu atvasēm, tādējādi kavējot to ataugšanu, 29.11.2013. © I. Priedniece

Zirgi barojas ar krūmu atvasēm, tādējādi kavējot to ataugšanu, 29.11.2013.
© I. Priedniece

Zirgi barojas ar krūmu atvasēm, tādējādi kavējot to ataugšanu, 29.11.2013.© E. Račinskis

Zirgi barojas ar krūmu atvasēm, tādējādi kavējot to ataugšanu, 29.11.2013.
© E. Račinskis