Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Augi

Sibīrijas skalbe Iris sibirica aug mitrās un purvainās pļavās, krūmājos, mežmalās. Suga sastopama  tikai dažviet Latvijā, un viena no šīm vietām ir Daugavas baseins.  Dvietes palienei ļoti raksturīga aizsargājama augu suga.© I. Vilka

Sibīrijas skalbe Iris sibirica aug mitrās un purvainās pļavās, krūmājos, mežmalās. Suga sastopama tikai dažviet Latvijā, un viena no šīm vietām ir Daugavas baseins. Dvietes palienei ļoti raksturīga aizsargājama augu suga.
© I. Vilka

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata sastopama mitrās un purvainās pļavās, zāļu un pārejas purvos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © V.Baroniņa

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata sastopama mitrās un purvainās pļavās, zāļu un pārejas purvos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga.
© V.Baroniņa

Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata aug mitrās un purvainās pļavās, zāļu un sūnu purvos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © V.Baroniņa

Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata aug mitrās un purvainās pļavās, zāļu un sūnu purvos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga.
© V.Baroniņa

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica aug purvainās pļavās, zāļu purvos, mitros jauktos un skujkoku mežos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © S. Rūsiņa

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica aug purvainās pļavās, zāļu purvos, mitros jauktos un skujkoku mežos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga.
© S. Rūsiņa

Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus sastopama purvainās pļavās, krūmājos, meža laucēs. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © V. Baroniņa

Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus sastopama purvainās pļavās, krūmājos, meža laucēs. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga.
© V. Baroniņa

Stāvā vilkakūla Nardus stricta aug sausieņu pļavās, norās, sausos priežu mežos un izcirtumos. © S. Rūsiņa

Stāvā vilkakūla Nardus stricta aug sausieņu pļavās, norās, sausos priežu mežos un izcirtumos.
© S. Rūsiņa

Mānīgā knīdija Chidium dubicum sastopama mitrās, purvainās pļavās, krūmājos, upju krastos, mitros skujkoku un lapkoku mežos. Dvietes palienei raksturīga, Latvijā ļoti reta īpaši aizsargājama suga. © V. Baroniņa

Mānīgā knīdija Chidium dubicum sastopama mitrās, purvainās pļavās, krūmājos, upju krastos, mitros skujkoku un lapkoku mežos. Dvietes palienei raksturīga, Latvijā ļoti reta īpaši aizsargājama suga.
© V. Baroniņa

Atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera aug galvenokārt sausu priežu mežu malās. © V. Baroniņa

Atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera aug galvenokārt sausu priežu mežu malās.
© V. Baroniņa

Dumbrāja vijolīte Viola stagnina – mitros krūmājos un purvainās pļavās reti sastopama suga. © V. Kreile

Dumbrāja vijolīte Viola stagnina – mitros krūmājos un purvainās pļavās reti sastopama suga.
© V. Kreile

Krastmalu krustaine Senecio paludosus – palieņu pļavām un upju krastmalām raksturīga suga. © V. Baroniņa

Krastmalu krustaine Senecio paludosus – palieņu pļavām un upju krastmalām raksturīga suga.
© V. Baroniņa

Purva dedestiņa Lathyrus palustris – palienēm un mitrām pļavām raksturīga suga. © V. Baroniņa

Purva dedestiņa Lathyrus palustris – palienēm un mitrām pļavām raksturīga suga.
© V. Baroniņa

Purva dzeguzene Epipactis palustris. Mitrām, purvainām pļavām un zāļu purviem raksturīga suga. © I. Priedniece

Purva dzeguzene Epipactis palustris. Mitrām, purvainām pļavām un zāļu purviem raksturīga suga.
© I. Priedniece