Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Putni

Dvietes palienē ligzdo 40-100 pāru griežu Crex crex. © A. Auniņš

Dvietes palienē ligzdo 40-100 pāru griežu Crex crex.
© A. Auniņš

Dvietes palienē novērots viens no lielākajiem ķikutu Gallinago media riestiem Latvijā. © A.Petriņš

Dvietes palienē novērots viens no lielākajiem ķikutu Gallinago media riestiem Latvijā.
© A.Petriņš

Pļavas un ganības ir piemērota barošanās vieta mazajam ērglim Aquila pomarina.© M.Strazds www.putnubildes.lv

Pļavas un ganības ir piemērota barošanās vieta mazajam ērglim Aquila pomarina.
© M.Strazds www.putnubildes.lv

Mazais ērglis Aquila pomarina lidojumā. © J. Jansons

Mazais ērglis Aquila pomarina lidojumā.
© J. Jansons

Mitrās Dvietes palienes pļavas ir ļoti piemērota barošanās vieta baltajam stārķim Ciconia ciconia. © I. Kļavinska

Mitrās Dvietes palienes pļavas ir ļoti piemērota barošanās vieta baltajam stārķim Ciconia ciconia.
© I. Kļavinska

Pavasara migrāciju laikā Dvietes palienē pulcējas tūkstošiem baltpieres zosu Anser albifrons. © A.Klepers

Pavasara migrāciju laikā Dvietes palienē pulcējas tūkstošiem baltpieres zosu Anser albifrons.
© A.Klepers

Baltpieres zosis Anser albifrons. © J.Ķuze

Baltpieres zosis Anser albifrons.
© J.Ķuze

Uz Dvietes palienes ūdeņiem lido baroties apkārtnē ligzdojošie melnie stārķi Ciconia nigra. © J.Ķuze

Uz Dvietes palienes ūdeņiem lido baroties apkārtnē ligzdojošie melnie stārķi Ciconia nigra.
© J.Ķuze

Lielie baltie gārņi Egretta alba pavasara palu laikā. Īpaši aizsargājama suga, Dvietes palienē sastopama bieži, galvenokārt caurceļojot. © I. Priedniece

Lielie baltie gārņi Egretta alba pavasara palu laikā. Īpaši aizsargājama suga, Dvietes palienē sastopama bieži, galvenokārt caurceļojot.
© I. Priedniece

Melnais stārķis Ciconia nigra. Īpaši aizsargājama putnu suga, barojas Dvietes palienes mitrājos. © J. Jansons

Melnais stārķis Ciconia nigra. Īpaši aizsargājama putnu suga, barojas Dvietes palienes mitrājos.
© J. Jansons

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Pavasara migrāciju laikā Dvietes palienē bieži sastopami. © E. Račinskis

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Pavasara migrāciju laikā Dvietes palienē bieži sastopami.
© E. Račinskis

Platknābis Anas clypeata. Pavasara migrāciju laikā bieži sastopams Dvietes palienē. © J. Jansons

Platknābis Anas clypeata. Pavasara migrāciju laikā bieži sastopams Dvietes palienē.
© J. Jansons

Prīkšķe Anas querquedula. Pavasara migrāciju laikā bieži sastopama Dvietes palienē. © J. Jansons

Prīkšķe Anas querquedula. Pavasara migrāciju laikā bieži sastopama Dvietes palienē.
© J. Jansons

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sastopams seklos, aizaugušos ūdeņos un slapjās pļavās. © J. Jansons

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sastopams seklos, aizaugušos ūdeņos un slapjās pļavās.
© J. Jansons

Ormanītis Porzana porzana. Sastopams pie sekliem ūdeņiem un mitrās pļavās. Dvietes palienes dabas parks ir viena no labākajām ormanīšu ligzdošanas vietām Latvijā. © J. Jansons

Ormanītis Porzana porzana. Sastopams pie sekliem ūdeņiem un mitrās pļavās. Dvietes palienes dabas parks ir viena no labākajām ormanīšu ligzdošanas vietām Latvijā.
© J. Jansons

Mazais ormanītis Porzana parva. Dzīvo aizaugušās ūdenstilpēs ar niedru un vilkvālīšu ceriem. Dvietes palienē sastopams Skuķu un Dvietes ezerā. © J. Jansons

Mazais ormanītis Porzana parva. Dzīvo aizaugušās ūdenstilpēs ar niedru un vilkvālīšu ceriem. Dvietes palienē sastopams Skuķu un Dvietes ezerā.
© J. Jansons

Dzērves Grus grus. Īpaši aizsargājama suga, Dvietes palienē sastopama gan caurceļošanas, gan ligzdošanas laikā. © D. Drazdovskis

Dzērves Grus grus. Īpaši aizsargājama suga, Dvietes palienē sastopama gan caurceļošanas, gan ligzdošanas laikā.
© D. Drazdovskis

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Mitrās pļavās un pie ūdeņiem bieži sastopams bridējputns. © J. Jansons

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Mitrās pļavās un pie ūdeņiem bieži sastopams bridējputns.
© J. Jansons

Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria. Īpaši aizsargājama suga, dzīvo dažādos krūmājos un dārzos. © J. Jansons

Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria. Īpaši aizsargājama suga, dzīvo dažādos krūmājos un dārzos.
© J. Jansons