Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Citas sugas

Lapukoku praulgrauzim Osmoderma eremita nepieciešami vecu, resnu koku dobumi. © D.Teļnovs, E. Račinskis

Lapukoku praulgrauzim Osmoderma eremita nepieciešami vecu, resnu koku dobumi.
© D.Teļnovs, E. Račinskis

Vītolu koksngrauzis Lamia textor. Bieži sastopama suga, vaboles kāpuri dzīvo kārklu koksnē. © E.Račinskis

Vītolu koksngrauzis Lamia textor. Bieži sastopama suga, vaboles kāpuri dzīvo kārklu koksnē.
© E.Račinskis

Dvietes palienes dabas parkā sastopama biezā perlamutrene Unio crassus. © J.Reihmanis

Dvietes palienes dabas parkā sastopama biezā perlamutrene Unio crassus.
© J.Reihmanis

Viena no Dvietes palienē sastopamajām abinieku sugām – zaļais krupis Bufo viridis. © A.Auniņš

Viena no Dvietes palienē sastopamajām abinieku sugām – zaļais krupis Bufo viridis.
© A.Auniņš

Upju zilspāre Calopteryx splendens. Bieži sastopama pie ūdeņiem. © E. Račinskis

Upju zilspāre Calopteryx splendens. Bieži sastopama pie ūdeņiem.
© E. Račinskis

Melnkāju upjuspāre Gomphus vulgatissimus. Sastopama galvenokārt pie upēm. © E. Račinskis

Melnkāju upjuspāre Gomphus vulgatissimus. Sastopama galvenokārt pie upēm. © E. Račinskis

Plakanā spāre Libellula depressa (mātīte) Dvietes palienē. © E. Račinskis

Plakanā spāre Libellula depressa (mātīte) Dvietes palienē.
© E. Račinskis

Plakanā spāre Libellula depressa (tēviņš) pie maza dīķīša Dvietes palienes ganībās. © E. Račinskis

Plakanā spāre Libellula depressa (tēviņš) pie maza dīķīša Dvietes palienes ganībās.
© E. Račinskis

Trīsragu mēslvabole Copris lunaris. Reti sastopama vaboļu suga, Dvietes palienē novērota samērā bieži. © E. Račinskis

Trīsragu mēslvabole Copris lunaris. Reti sastopama vaboļu suga, Dvietes palienē novērota samērā bieži.
© E. Račinskis

Lielais gludgliemezis Cochlicopa nitens. Mitrājos un zāļu purvos sastopama īpaši aizsargājama gliemju suga. © A. Petriņš

Lielais gludgliemezis Cochlicopa nitens. Mitrājos un zāļu purvos sastopama īpaši aizsargājama gliemju suga.
© A. Petriņš

Smilšu krupis Epidalea calamita. Dvietes palienē sastopama īpaši aizsargājama abinieku suga. © I. Mārdega

Smilšu krupis Epidalea calamita. Dvietes palienē sastopama īpaši aizsargājama abinieku suga.
© I. Mārdega

Viena no zaļo varžu sugām Pelophylax sp. Bieži sastopama Dvietes palienē. © E. Račinskis

Viena no zaļo varžu sugām Pelophylax sp. Bieži sastopama Dvietes palienē.
© E. Račinskis