Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis stāsta par projektā paveikto. © I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis stāsta par projektā paveikto.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki.
© I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis stāsta par projektā paveikto. © I. Priedniece

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis stāsta par projektā paveikto.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki.
© I. Priedniece

Zaiga Brača informē par projekta ieguldījumiem reģionā. © I.Priedniece

Zaiga Brača informē par projekta ieguldījumiem reģionā.
© I.Priedniece

Latvijas vides aizsardzības fonda direktors Jānis Rudzītis ar piemiņas velti. © I. Priedniece

Latvijas vides aizsardzības fonda direktors Jānis Rudzītis ar piemiņas velti.
© I. Priedniece

Inese Suija-Markova (Vides risinājumu instītūts) saņem piemiņas velti pateicībā par sadarbību projektā. © I. Priedniece

Inese Suija-Markova (Vides risinājumu instītūts) saņem piemiņas velti pateicībā par sadarbību projektā.
© I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki. © I. Priedniece

Sanāksmes dalībnieki.
© I. Priedniece

Ieva Goba (Elm Media) saka ievadvārdus dokumentālajai filmai. © I.Priedniece

Ieva Goba (Elm Media) saka ievadvārdus dokumentālajai filmai.
© I.Priedniece