Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Foto - Pļavas

Skats uz Skuķu ezeru. © A.Klepers

Skats uz Skuķu ezeru.
© A.Klepers

Raksturīga Dvietes palienes ainava pie Skuķu ezera. © E.Račinskis

Raksturīga Dvietes palienes ainava pie Skuķu ezera.
© E.Račinskis

Liellopu ganāmpulks Dvietes palienes pļavās. © E.Račinskis

Liellopu ganāmpulks Dvietes palienes pļavās.
© E.Račinskis

Skats uz Skuķu ezeru no senlejas ziemeļu nogāzes. © I.Vilka

Skats uz Skuķu ezeru no senlejas ziemeļu nogāzes.
© I.Vilka

Sausa pļava uz Dvietes senlejas ziemeļu nogāzes iepretim Skuķu ezeram.© I.Vilka

Sausa pļava uz Dvietes senlejas ziemeļu nogāzes iepretim Skuķu ezeram.
© I.Vilka

Palieņu pļava Dvietes labajā krastā pretī Putnu salai. © E.Račinskis

Palieņu pļava Dvietes labajā krastā pretī Putnu salai.
© E.Račinskis

Palieņu pļava Dvietes labajā krastā pretī Putnu salai. © E.Račinskis

Palieņu pļava Dvietes labajā krastā pretī Putnu salai.
© E.Račinskis

Krūmi aizaugušās Dvietes palienes pļavās. © E.Račinskis

Krūmi aizaugušās Dvietes palienes pļavās.
© E.Račinskis

Iesējoties jaunajiem kociņiem, pļavas aizaug. © E.Račinskis

Iesējoties jaunajiem kociņiem, pļavas aizaug.
© E.Račinskis

Pavasara palos applūdušas Dvietes palienes pļavas pie Viesītes lejteces. © A.Klepers

Pavasara palos applūdušas Dvietes palienes pļavas pie Viesītes lejteces.
© A.Klepers

Dabas parkā nelielās platībās atrodamas arī parkveida pļavas ar ozoliem. © J. Reihmanis

Dabas parkā nelielās platībās atrodamas arī parkveida pļavas ar ozoliem.
© J. Reihmanis

Pļavu uzturēšanai Dvietes palienē visu cauru gadu ganās liellopi – \'Highlander\' šķirnes govis. © E.Račinskis

Pļavu uzturēšanai Dvietes palienē visu cauru gadu ganās liellopi – 'Highlander' šķirnes govis.
© E.Račinskis

Dvietes palienes dabas parkā ganās \'Konik\' šķirnes zirgi. © A.Klepers

Dvietes palienes dabas parkā ganās 'Konik' šķirnes zirgi.
© A.Klepers

Dvietes palienē pavasara migrāciju laikā pulcējas tūkstošiem ūdensputnu. © J.Reihmanis

Dvietes palienē pavasara migrāciju laikā pulcējas tūkstošiem ūdensputnu.
© J.Reihmanis

Raksturīga Ilūkstes palienes ainava Dvietes palienes dabas parkā. © E.Račinskis

Raksturīga Ilūkstes palienes ainava Dvietes palienes dabas parkā.
© E.Račinskis

Ilūkstes palienes ainava Dvietes palienes dabas parkā – skats uz Līksnas baznīcu. © A.Klepers

Ilūkstes palienes ainava Dvietes palienes dabas parkā – skats uz Līksnas baznīcu.
© A.Klepers

Šobrīd Dvietes palienē pļavas tiek pļautas galvenokārt to saglabāšanai, nevis siena ieguvei. Pļaušana ar zāles smalcināšanu. © E.Račinskis

Šobrīd Dvietes palienē pļavas tiek pļautas galvenokārt to saglabāšanai, nevis siena ieguvei. Pļaušana ar zāles smalcināšanu.
© E.Račinskis

Tradicionāli Dvietes paliene tika izmantota siena ieguvei. © A.Klepers

Tradicionāli Dvietes paliene tika izmantota siena ieguvei.
© A.Klepers

Mēreni mitra pļava ar jumstiņu gladiolām Gladiolus imbricatus. © I. Priedniece

Mēreni mitra pļava ar jumstiņu gladiolām Gladiolus imbricatus.
© I. Priedniece