Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Griezei piemēroto biotopu modeļa izstrāde

LIFE+ projekta ietvaros tiek veikta griezei piemēroto biotopu modelēšana, savietojot biotopus raksturojošos datus ar griežu sastopamības datiem Dvietes palienes dabas parkā. Šobrīd modelēšana ir tuvu noslēgumam. Tā tika veikta atbilstoši divām dažādām metodēm - pēc lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas principa un izmantojot nišas faktoru analīzi. Pēc abu modeļu salīdzināšanas tika secināts, ka otrais modelis ir precīzāks, tāpēc turpmāk griezēm piemēroto biotopu identificēšanai un apsaimniekošanas plānošanai ieteicams izmantot šo modeli.

Pirmais modelis tika veidots programmā ArcGIS, izmantojot karšu slāņus, kuros attēloti griezēm būtiski ainavas elementi. Šos griezēm būtiskos ainavas elementus un to ietekmes nozīmīgumu noteica, izmantojot zinātnisko literatūru un griežu ekspertu viedokli.

Otrā modeļa izveidē galvenokārt tika izmantotas Vides risinājumu institūta sagatavotās veģetācijas augstuma un hiperspektrālo datu kartes Dvietes palienes dabas parka teritorijai. Balstoties uz uzskaišu datiem par griežu atrašanās punktiem, tika veikta nišas faktoru analīze programmā Biomapper, kas speciāli izveidota sugām piemēroto biotopu identificēšanai. Rezultātā tika iegūta griezes biotopu piemērotības karte Dvietes palienes dabas parkā. Plānots, ka projekta ietvaros izstrādātais modelis būs izmantojams griezes biotopu identificēšanai un apsaimniekošanas plānošanai arī citās teritorijās.

Rūta Abaja

08.04.2013.

Griezēm piemēroto biotopu kartes. Pirmā modeļa rezultāts Griezēm piemēroto biotopu kartes. Otrā modeļa rezultāts.
Griezēm piemēroto biotopu kartes. Pa kreisi – pirmā modeļa rezultāts, pa labi – otrā modeļa rezultāts. Kā redzams, otrā modeļa karte ir daudz detalizētāka. Attēlos redzama Dvietes palienes dabas parka teritorija Skuķu ezera apkārtnē.