Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Noslēgusies otrā krūmu ciršanas sezona

Marta beigās noslēdzās 2012./2013. gada ziemas krūmu ciršanas sezona. Šoziem darbus stipri apgrūtināja ledus sega, kas bija izveidojusies augstu virs zemes, jo pirms sala Dvietes paliene bija pārplūdusi, kā arī biezais sniegs. Visaktīvākā krūmu ciršana notika sezonas beigās – martā, pieturoties zemam ūdens līmenim un pastāvīgam salam.

Kopumā, izcērtot krūmus un kokus, no 2012. gada septembra līdz 2013. gada marta beigām atjaunoti 27,6 ha, kas ir mazāk par kopējo šai ziemai līgumos paredzēto apjomu - 40 ha. Daļā atjaunotās platības palikuši augsti celmi, kuri tiks novākti nākamajā krūmu ciršanas sezonā. Tomēr pie tik sarežģītiem darba apstākļiem šis rezultāts ir labs.

Pieskaitot iepriekšējā sezonā paveikto, projektā līdz šim atjaunoti 73,9 ha no plānotajiem 105 ha zālāju, līdz ar to pēdējai krūmu ciršanas sezonai atlikusi ap 30 ha liela platība. Atjaunošanas darbi atsāksies pēc putnu ligzdošanas sezonas – sākot ar 2013. gada augustu.

Aizauguma novākšana Dvietes palienes pļavās pagājušajā un aizpagājušajā ziemā ir ievērojami mainījusi dabas parka ainavu iepretim Putnu salai un Skuķu ezera krastos, padarot to piemērotāku pļavu putniem un migrējošiem ūdensputniem, kā arī pārskatāmāku un pievilcīgāku dabas parka apmeklētājiem.

Ilze Priedniece

15.04.2013.