Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

LIFE+ projekta norises laiks tiks pagarināts

Atbilstoši grozījumiem līgumā ar Eiropas Komisiju, kas stāsies spēkā pēc dokumenta parakstīšanas, Dvietes LIFE+ projekts esošā budžeta ietvaros tiks pagarināts par gadu – līdz 2015. gada 30. septembrim.

Projekta pagarinājums bija nepieciešams Dvietes upes atjaunošanas tehniskā projekta saskaņošanas sarežģījumu dēļ 2013. gada vasarā. 2014. gada pirmajā pusē tehniskais projekts tika pārstrādāts, atjaunojamā upes posmā neietverot problemātisko zemes īpašumu.

Dvietes upes atjaunošanas darbi paredzēti šajā rudenī un ziemā. 2015. gadā plānots organizēt seminārus, kuros atjaunotais palienes posms būs apskatāms dabā. Upes atjaunošanas darbi tiks atpoguļoti arī publikācijā, informācijas stendos un filmā.

2014. gada rudenī un ziemā turpināsies arī zālāju atjaunošanas darbi, tostarp krūmu celmu frēzēšana palienes pļavās. Visu projekta laiku turpināsies ganību apsaimniekošana, kā arī ligzdojošo griežu un gruntsūdens līmeņa monitorings atjaunošanas pasākumu ietekmes novērtēšanai.

Ilze Priedniece

02.09.2014.