Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Notikusi piektā uzraudzības grupas sanāksme

2. aprīlī Bebrenē, dabas parka informācijas centrā „Gulbjos" notika Dvietes LIFE+ projekta piektā uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmi atklāja projekta vadītājs Edmunds Račinskis (Latvijas Dabas fonds), kurš stāstīja par paveikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas jomā kopš iepriekšējās sanāksmes 2013. gada decembrī, ieskaitot tikko paveikto dabsikās Dvietes upes gultnes atjaunošanu. Klātesošie uzdeva jautājumus par upes atjaunošanas tehniskajiem risinājumiem.

Pēc tam Ilze Priedniece (LDF) informēja par pēdējā gada laikā īstenotajiem sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem, savukārt Maija Grandāne (Elm Media) demonstrēja video sižetu par upes atjaunošanu, kā arī skārienjūtīgo ekrānu projekta ekspozīcijā „Gulbjos”.

Pēc pusdienām sanāksmes dalībnieki devās nelielā pārgājienā Dvietes palienē, iepazīstoties ar atjaunoto Dvietes upes līkumaino tecējumu dabā.

Sanāksmē piedalījās 12 cilvēki, tajā skaitā VVD Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās adminsitrācijas, Bebrenes pagasta pārvaldes, Dvietes senlejas pagastu apvienības, filmu studijas Elm Media, ARK fonda, Vides risinājumu institūta un Latvijas Dabas fonda pārstāvji, kā arī divas Daugavpils Universitātes studentes (praktikantes reģionālajā Vides pārvaldē).

Ilze Priedniece

07.04.2015.