Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Atgriezušies ķikuti

Agrākajā riesta vietā iepretim Putnu salai arī šopavasar atgriezušies ķikuti - pirmo reizi ķikuta dziesma šeit dzirdēta 9. maijā.

Kā liecina uzskaišu dati, ķikutu skaits Dvietes palienes dabas parkā (kopš 2006. gada) samazinās, taču tieši projekta teritorijā (kopš 2011. gada, kad šeit sākās uzskaites) šo putnu skaits ir palielinājies. Projektā veiktā krūmu izciršana palienes pļavās un ganību ierīkošana ir labvēlīga ķikutam.

Ķikuts Gallinago media ir tārtiņveidīgo putnu pārstāvis, līdzīgs mērkaziņai. Ķikuts pārziemo Āfrikā. Pie mums atgriežas no aprīļa vidus, kad no riesta vietām atkāpušies palu ūdeņi. Ķikutu tēviņi pulcējas riestos, kur sacenšas dziedāšanā, izrādās un savā starpā cīnās, visaktīvāk riests notiek krēslas stundās. Riests putnam prasa ļoti daudz enerģijas - vienā riesta naktī tēviņš zaudē 5 % no sava svara, kas turpmākās dienas laikā līdz nākamajai naktij ir atkal jāatgūst, tādēļ ir svarīgi, lai riesta vietā būtu labas barošanās iespējas - mitra, irdena un sliekām bagāta augsne. Šādus augsnes apstākļus visā ligzdošanas laikā Latvijā nodrošina tikai palieņu pļavas.

Ilze Priedniece

(izmantoti Latvijas Ornitoloģijas biedrības materiāli)

14.05.2015.