Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme

29. septembrī notika pēdējais LIFE+ projekta DVIETE pasākums - paplašinātā uzraudzības grupas sanāksme, uz kuru tika aicināti gan grupas dalībnieki, gan citi interesenti.

Sanāksme notika Rīgā, Latvijas Dabas muzejā, tajā piedalījās 26 cilvēki. Projekta grupa ziņoja par paveikto: projekta vadītājs Edmunds Račinskis sniedza prezentāciju par biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem Dvietes palienē, Ilze Priedniece pastāstīja par sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbiem un Zaiga Brača - par projekta finansēm.

Sanāksmes noslēgumā, pēc pateicībām sadarbības partneriem, filmu studija Elm Media demonstrēja dokumentālo filmu „Palu zeme Dviete” par Dvietes palieni un projekta veikumu.

LIFE+ projekts DVIETE beidzās šī gada 30. septembrī.

Ilze Priedniece

01.10.2015.