Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Tikšanās ar arheologiem

16. jūnijā Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā „Gulbju" mājās LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis tikās ar arheologiem Egitu Ziediņu (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste), Ilgu Zagorsku (LU Latvijas vēstures institūta pētniece, akmens laikmeta arheoloģijas speciāliste) un viduslaiku arheoloģijas speciālistu Mārtiņu Lūsēnu, piedaloties Dāvim Grubertam un Elm Media komandai.

Edmunds Račinskis iepazīstināja ar LIFE+ projekta iecerēm Dvietes upes atjaunošanai, projekta vietas vēsturiskajām un mūsdienu kartēm, kā arī ar upes atjaunošanas tehniskā projekta kartes uzmetumu. Tikšanās dalībnieki apsprieda iespējamo sadarbību Dvietes gultnes un krastu arheoloģiskajā izpētē, kas kļūs iespējama vecupes padziļināšanas darbu laikā.

Pēc tikšanās arheologi novērtēja jaunākos senlietu savrupatradumus, kā arī apsekoja atsevišķas agrāk zināmās, perspektīvās un jaunatklātās apmetņu vietas Dvietes senlejā.

Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē ir īpaši vērtīgi un nozīmīgi, jo šī teritorija ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijā un vērtīgas liecības par senatnes cilvēku klātbūtni senlejā un palienē atrastas arī 20. gadsimta 30. gados, kad dabiskā Dvietes upe tika pārrakta un taisnota. Priekšstati par Dvietes palienes vēsturi līdz mūsdienām ir ievērojami papildinājušies, taču iespējams, ka arheologus vēl gaida jauni atklājumi.

Vairāk par Dvietes palienes kultūrvēsturi lasāms šeit.

Edmunds Račinskis

18.06.2012.